03.09.2018

Извънредно заседание

На 03.09.2018 г. в 16,30 часа в зала 310-та, в сградата на Община Нови пазар се свиква извънредно заседание на ОИК - Нови пазар.

03.08.2018

Извънредно заседание

На 03.08.2018 г. в 16,30 часа в зала 310-та, в сградата на Община Нови пазар се свиква извънредно заседание на ОИК - Нови пазар.

24.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Нови пазар, на основание т. 24 от решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 година на Централната избирателна комисия, уведомява всички заинтересовани, че адресът за кореспонденция с Общинска избирателна комисия – Нови пазар за периода след седмия ден на обявяване от резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и за кметове е, както следва:

град Нови пазар 9900, ул. „Цар Освободител“ № 33, офис № 8 – Виолета Янева – председател на Общинска избирателна комисия – Нови пазар;

телефон за контакт: 088/4339550;

електронна поща: [email protected], както и [email protected]

 
04.11.2015

Първо заседание на общински съвет

На 05.11.2015 г. в 15,00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Нови пазар се свиква Първо заседание на новоизбраният общински съвет от изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г. и на втори тур на 01.11.2015 г.

01.11.2015

РЕЗУЛТАТИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 01.11.2015г. II ТУР

Ивайло Стоянов Камаджиев

ПП ГЕРБ

4858

Айсел Исмаил Руфад

Движение за права и свободи-ДПС

2458

01.11.2015

избирателната активност

Данни за избирателната активност на територията на Община Нови пазар 

Секция  Начало -  6.00 часа 10:00 часа  13:00 часа 17:00 19:00
ОО1 ПГСС Ул. „Плиска”  21 ДА 59 125 220 257
ОО2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо” ДА 172 270 380 450
ОО3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2 ДА 154 238 313 341
ОО4 Клуб на пенсионера № 1 ул. „Марица” 55 ДА 59 154 215 250
ОО5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2 ДА 90 185 293 279
ОО6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14 ДА 83 189 270 305
ОО7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16 ДА 51 144 240 261
ОО8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16 ДА 60 183 260 283
ОО9 ЦДГ № 1 І-ви вход Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 46 110 182 223
О1О ЦДГ № 1 І-ви вход Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 59 121 181 218
О11 ЦДГ № 1    ІІ-ри вход     Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 90 220 311 368
О12 СОУ “В. Левски”  Ул."Кирил и Методий" 15 ДА 47 141 217 238
О13 Спортна зала ул. "Петър Берон" ДА 74 150 227 253
О14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17 ДА 50 146 218 245
О15 Клуб на пенсионера № 2 ул. “Цар Асен”  37 ДА 68 203 287 318
О16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Владимир Заимов" 1 ДА 49 130 189 220
О17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4 ДА 85 191 263 288
О18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30 ДА 101 190 295 311
О19 ДСХ и МБАЛ ДА 8 26 29 31
О20 с. Ст. Михайловски ДА 150 275 360 384
О21  Подвижна  секция ДА 6 21 21 21
О22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала ДА 38 102 166 207
О23 с. Енево - Пенсионерски клуб ДА 60 145 226 257
О24 с. Жилино - Читалище ДА 20 40 70 76
О25 с. Зайчино ореше - Пенсионерски клуб ДА 23 64 78 86
О26 с. Избул - Кметство ДА 37 65 98 116
О27 с. Мировци - Кметство ДА 30 62 89 100
О28 с. Памукчи - Кметство ДА 45 149 230 252
О29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А ДА 52 160 240 259
О30 с. Писарево -Читалище ДА 7 20 31 31
О31 с. Правенци - Читалище ДА 33 82 120 163
О32 с. Преселка  и с. Беджене - Читалище с.Преселка  ДА 43 89 119 127
О33 с. Сечище - Кметство ДА 23 40 54 60
О34 с. Стан - Кметство ДА 70 150 188 207
О35 с. Тръница - Кметство - Читалище ДА 8 22 32 40
    ОБЩО 2050 4602 6712 7525
    АКТИВНОСТ в %  13,17 29,56 43,12 48,34
30.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:00 часа на 30.10.2015г.

29.10.2015

ДО ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Г Р А Ф И К 

за разнасяне на материалите необходими за провеждането на  II - ри ТУР  на 01.11.2015 г. 

в ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР на 31.10.2015.г. /събота/
 
       
       
  час секция
място на гласуване
І-во направление      
  Представител на ОИК:       Теодора Савова Михайлова    
Маршрут: 15,00 4 Клуб на пенсионера № 1 ул. "Марица" 55
    1 ПГ СС, ул. "Плиска" 21
    2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо”
    3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14
    19 ДСХ и МБАЛ "Д-р Д.Беров"
       
ІІ-ро направление      
  Представител на ОИК:      Инна Минкова Стоянова
Маршрут: 15,00 7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16
    25 с. Зайчино Ореше - пенсионерски клуб
    34 с. Стан - кметство
    23 с. Енево - пенсионерски клуб
    11 ЦДГ № 1   ул. "Стефан Караджа" 40
    10
    9
    8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16
  час секция
място на гласуване
ІІІ-то направление      
  Представител на ОИК:      Десислава Красимирова Илчева
Маршрут: 15,00 12 СОУ “В. Левски” Ул."Кирил и Методий" 15
    18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30  /Люксенбурска градинка/
    17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4
    16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Вл. Заимов" No 1
    15 Клуб на пенсионера ул. “Цар Асен”  37
    14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17
    13 Спортна зала ул. "Петър Берон"
ІV-то направление      
  Представител на ОИК:       Диана Колева Терзийска
Маршрут: 15,00 28 с. Памукчи - Кметство
    29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А
    33 с. Сечище - Кметство
    32 с. Преселка /вкл. и с. Беджене/
    35 с. Тръница - Кметство - Читалище
    30 с. Писарево -Читалище
    27 с. Мировци - Кметство
V-то направление      
  Представител на ОИК:      Галина Антонова Георгиева
Маршрут: 15,00 20 с. Ст. Михайловски - Основно училище
    24 с. Жилино - Читалище
    22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала
    26 с. Избул - Кметство
    31 с. Правенци - Читалище
       
24.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОИК - Нови пазар напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание - глоба или имуществена санкция, в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

 ОИК - Нови пазар, напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

23.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 22.10.2015г.

22.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 22.10.2015г.

21.10.2015

Образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

21.10.2015

Г Р А Ф И К

за разнасяне на материалите необходими за провеждането на Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. 
в ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР на 24.10.2015.г. /събота/
 
       
       
  час секция
място на гласуване
І-во направление      
  Представител на ОИК:       Теодора Савова Михайлова    
Маршрут: 15,00 4 Клуб на пенсионера № 1 ул. "Марица" 55
    1 ПГ СС, ул. "Плиска" 21
    2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо”
    3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14
    19 ДСХ и МБАЛ "Д-р Д.Беров"
       
ІІ-ро направление      
  Представител на ОИК:      Инна Минкова Стоянова
Маршрут: 15,00 7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16
    25 с. Зайчино Ореше - пенсионерски клуб
    34 с. Стан - кметство
    23 с. Енево - пенсионерски клуб
    11 ЦДГ № 1   ул. "Стефан Караджа" 40
    10
    9
    8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16
  час секция
място на гласуване
ІІІ-то направление      
  Представител на ОИК:      Десислава Красимирова Илчева
Маршрут: 15,00 12 СОУ “В. Левски” Ул."Кирил и Методий" 15
    18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30  /Люксенбурска градинка/
    17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4
    16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Вл. Заимов" No 1
    15 Клуб на пенсионера ул. “Цар Асен”  37
    14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17
    13 Спортна зала ул. "Петър Берон"
ІV-то направление      
  Представител на ОИК:       Диана Колева Терзийска
Маршрут: 15,00 28 с. Памукчи - Кметство
    29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А
    33 с. Сечище - Кметство
    32 с. Преселка /вкл. и с. Беджене/
    35 с. Тръница - Кметство - Читалище
    30 с. Писарево -Читалище
    27 с. Мировци - Кметство
V-то направление      
  Представител на ОИК:      Галина Антонова Георгиева
Маршрут: 15,00 20 с. Ст. Михайловски - Основно училище
    24 с. Жилино - Читалище
    22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала
    26 с. Избул - Кметство
    31 с. Правенци - Читалище
       
21.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОТНОСНО: образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК)

Съгласно срока по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс – не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подават заявление по образец за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. В срока по чл. 90, ал. 1 от ИК ОИК - Нови пазар, образува със свое решение подвижни избирателни секции на база постъпилите заявления. Законодателят не е предвидил образуване на нови подвижни секционни избирателни комисии след дата 04.10.2015 г., независимо от постъпилите след тази дата заявления.

Когато ПСИК е образувана на територията на съответната община, следва да имате предвид, че включените в списъка за гласуване избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК.

21.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 21.10.2015г.

20.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 20.10.2015г.

19.10.2015

Съобщение

Обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 20.10.2015 г. /вторник/ От 14.00 часа–  Пленарна зала община Нови пазар 

19.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 19.10.2015г.

17.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Нови пазар уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – нови пазар е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден. На територията на община Нови пазар  по - голямата част от секциите са разположени на партерните и І-вите етажи на сградите. Има няколко секции на ІІ-ри етаж /но са само по една секция в селата/. Поради тази причина, не може да се обособи секция на І-ви етаж за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания. Но тъй като общинска админисрация е задължена да осигури на избирателите с физическо увреждане на опорно - двигателния апарат или с увреждане на зрението да упражнят конституционното си право на 25.10.2015 г. са предприети следните мерки, а именно:

 1. Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване в деня на Изборите, след подаване на заявка на телефон 0537/95166 в периода след 20.10.2015 г. /от 8.00-17.00 часа/;
 2. Кабинките във всички секции на територията на общината ще бъдат съгласно изискванията на Реш. на ЦИК - с размери не по-малко от 210 см на 170 см и вход не по-малък от 90 см, като височината на плота - маса ще бъде не по-висок от 85 см.
 3. предприети са мерки за подсилване на осветлението в изборните кабинки, чрез допълнителни осветителни тела.
 4. Предлагаме секции с номера 302200006, 302200011 да бъдат определени за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателнияу апарат или на зрението - за гр. Нови пазар.
14.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 14.10.2015г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 204 / 03.09.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на БСП

 • № 203 / 03.08.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Сечище.

 • № 202 / 06.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради лични причини и обявяване за избран на следващия в листата на „ДПС”

всички решения