03.09.2018

Извънредно заседание

На 03.09.2018 г. в 16,30 часа в зала 310-та, в сградата на Община Нови пазар се свиква извънредно заседание на ОИК - Нови пазар.

03.08.2018

Извънредно заседание

На 03.08.2018 г. в 16,30 часа в зала 310-та, в сградата на Община Нови пазар се свиква извънредно заседание на ОИК - Нови пазар.

24.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Нови пазар, на основание т. 24 от решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 година на Централната избирателна комисия, уведомява всички заинтересовани, че адресът за кореспонденция с Общинска избирателна комисия – Нови пазар за периода след седмия ден на обявяване от резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и за кметове е, както следва:

град Нови пазар 9900, ул. „Цар Освободител“ № 33, офис № 8 – Виолета Янева – председател на Общинска избирателна комисия – Нови пазар;

телефон за контакт: 088/4339550;

електронна поща: [email protected], както и [email protected]

 
04.11.2015

Първо заседание на общински съвет

На 05.11.2015 г. в 15,00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Нови пазар се свиква Първо заседание на новоизбраният общински съвет от изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г. и на втори тур на 01.11.2015 г.

01.11.2015

РЕЗУЛТАТИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 01.11.2015г. II ТУР

Ивайло Стоянов Камаджиев

ПП ГЕРБ

4858

Айсел Исмаил Руфад

Движение за права и свободи-ДПС

2458

01.11.2015

избирателната активност

Данни за избирателната активност на територията на Община Нови пазар 

Секция  Начало -  6.00 часа 10:00 часа  13:00 часа 17:00 19:00
ОО1 ПГСС Ул. „Плиска”  21 ДА 59 125 220 257
ОО2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо” ДА 172 270 380 450
ОО3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2 ДА 154 238 313 341
ОО4 Клуб на пенсионера № 1 ул. „Марица” 55 ДА 59 154 215 250
ОО5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2 ДА 90 185 293 279
ОО6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14 ДА 83 189 270 305
ОО7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16 ДА 51 144 240 261
ОО8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16 ДА 60 183 260 283
ОО9 ЦДГ № 1 І-ви вход Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 46 110 182 223
О1О ЦДГ № 1 І-ви вход Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 59 121 181 218
О11 ЦДГ № 1    ІІ-ри вход     Ул. "Стефан Караджа" 40 ДА 90 220 311 368
О12 СОУ “В. Левски”  Ул."Кирил и Методий" 15 ДА 47 141 217 238
О13 Спортна зала ул. "Петър Берон" ДА 74 150 227 253
О14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17 ДА 50 146 218 245
О15 Клуб на пенсионера № 2 ул. “Цар Асен”  37 ДА 68 203 287 318
О16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Владимир Заимов" 1 ДА 49 130 189 220
О17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4 ДА 85 191 263 288
О18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30 ДА 101 190 295 311
О19 ДСХ и МБАЛ ДА 8 26 29 31
О20 с. Ст. Михайловски ДА 150 275 360 384
О21  Подвижна  секция ДА 6 21 21 21
О22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала ДА 38 102 166 207
О23 с. Енево - Пенсионерски клуб ДА 60 145 226 257
О24 с. Жилино - Читалище ДА 20 40 70 76
О25 с. Зайчино ореше - Пенсионерски клуб ДА 23 64 78 86
О26 с. Избул - Кметство ДА 37 65 98 116
О27 с. Мировци - Кметство ДА 30 62 89 100
О28 с. Памукчи - Кметство ДА 45 149 230 252
О29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А ДА 52 160 240 259
О30 с. Писарево -Читалище ДА 7 20 31 31
О31 с. Правенци - Читалище ДА 33 82 120 163
О32 с. Преселка  и с. Беджене - Читалище с.Преселка  ДА 43 89 119 127
О33 с. Сечище - Кметство ДА 23 40 54 60
О34 с. Стан - Кметство ДА 70 150 188 207
О35 с. Тръница - Кметство - Читалище ДА 8 22 32 40
    ОБЩО 2050 4602 6712 7525
    АКТИВНОСТ в %  13,17 29,56 43,12 48,34
30.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:00 часа на 30.10.2015г.

29.10.2015

ДО ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Г Р А Ф И К 

за разнасяне на материалите необходими за провеждането на  II - ри ТУР  на 01.11.2015 г. 

в ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР на 31.10.2015.г. /събота/
 
       
       
  час секция
място на гласуване
І-во направление      
  Представител на ОИК:       Теодора Савова Михайлова    
Маршрут: 15,00 4 Клуб на пенсионера № 1 ул. "Марица" 55
    1 ПГ СС, ул. "Плиска" 21
    2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо”
    3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14
    19 ДСХ и МБАЛ "Д-р Д.Беров"
       
ІІ-ро направление      
  Представител на ОИК:      Инна Минкова Стоянова
Маршрут: 15,00 7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16
    25 с. Зайчино Ореше - пенсионерски клуб
    34 с. Стан - кметство
    23 с. Енево - пенсионерски клуб
    11 ЦДГ № 1   ул. "Стефан Караджа" 40
    10
    9
    8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16
  час секция
място на гласуване
ІІІ-то направление      
  Представител на ОИК:      Десислава Красимирова Илчева
Маршрут: 15,00 12 СОУ “В. Левски” Ул."Кирил и Методий" 15
    18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30  /Люксенбурска градинка/
    17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4
    16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Вл. Заимов" No 1
    15 Клуб на пенсионера ул. “Цар Асен”  37
    14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17
    13 Спортна зала ул. "Петър Берон"
ІV-то направление      
  Представител на ОИК:       Диана Колева Терзийска
Маршрут: 15,00 28 с. Памукчи - Кметство
    29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А
    33 с. Сечище - Кметство
    32 с. Преселка /вкл. и с. Беджене/
    35 с. Тръница - Кметство - Читалище
    30 с. Писарево -Читалище
    27 с. Мировци - Кметство
V-то направление      
  Представител на ОИК:      Галина Антонова Георгиева
Маршрут: 15,00 20 с. Ст. Михайловски - Основно училище
    24 с. Жилино - Читалище
    22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала
    26 с. Избул - Кметство
    31 с. Правенци - Читалище
       
24.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОИК - Нови пазар напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание - глоба или имуществена санкция, в размер от 2000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475 от Изборния кодекс.

 ОИК - Нови пазар, напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.

23.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 22.10.2015г.

22.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 22.10.2015г.

21.10.2015

Образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

21.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 21.10.2015г.

21.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОТНОСНО: образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК)

Съгласно срока по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс – не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подават заявление по образец за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. В срока по чл. 90, ал. 1 от ИК ОИК - Нови пазар, образува със свое решение подвижни избирателни секции на база постъпилите заявления. Законодателят не е предвидил образуване на нови подвижни секционни избирателни комисии след дата 04.10.2015 г., независимо от постъпилите след тази дата заявления.

Когато ПСИК е образувана на територията на съответната община, следва да имате предвид, че включените в списъка за гласуване избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК.

21.10.2015

Г Р А Ф И К

за разнасяне на материалите необходими за провеждането на Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. 
в ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР на 24.10.2015.г. /събота/
 
       
       
  час секция
място на гласуване
І-во направление      
  Представител на ОИК:       Теодора Савова Михайлова    
Маршрут: 15,00 4 Клуб на пенсионера № 1 ул. "Марица" 55
    1 ПГ СС, ул. "Плиска" 21
    2 ЦДГ № 2 – филиал  ул. „Голо бърдо”
    3 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    5 ОУ “Н. Й. Вапцаров” ул."Гурко" No 2
    6 Клуб на пенсионера № 4 ул.„Оборище”14
    19 ДСХ и МБАЛ "Д-р Д.Беров"
       
ІІ-ро направление      
  Представител на ОИК:      Инна Минкова Стоянова
Маршрут: 15,00 7 Клуб на инвалида  ул. “П. Евтимии”  16
    25 с. Зайчино Ореше - пенсионерски клуб
    34 с. Стан - кметство
    23 с. Енево - пенсионерски клуб
    11 ЦДГ № 1   ул. "Стефан Караджа" 40
    10
    9
    8 Клуб на пенсионера  № 5 на ул. “Х. Димитър” 16
  час секция
място на гласуване
ІІІ-то направление      
  Представител на ОИК:      Десислава Красимирова Илчева
Маршрут: 15,00 12 СОУ “В. Левски” Ул."Кирил и Методий" 15
    18 Клуб на пенсионера  № 3 ул. “Хан Крум” 28-30  /Люксенбурска градинка/
    17 Автогара  Ул. „Христо Смирненски”  4
    16 СОУ “ Хан Исперих”  ул."Вл. Заимов" No 1
    15 Клуб на пенсионера ул. “Цар Асен”  37
    14 ЦДГ № 4  Ул. „Братя Миладинови” 17
    13 Спортна зала ул. "Петър Берон"
ІV-то направление      
  Представител на ОИК:       Диана Колева Терзийска
Маршрут: 15,00 28 с. Памукчи - Кметство
    29 с. Памукчи - ОУ "Христо Ботев" пл. "Свобода" No 2А
    33 с. Сечище - Кметство
    32 с. Преселка /вкл. и с. Беджене/
    35 с. Тръница - Кметство - Читалище
    30 с. Писарево -Читалище
    27 с. Мировци - Кметство
V-то направление      
  Представител на ОИК:      Галина Антонова Георгиева
Маршрут: 15,00 20 с. Ст. Михайловски - Основно училище
    24 с. Жилино - Читалище
    22 с. Войвода - Кметство – Ритуална зала
    26 с. Избул - Кметство
    31 с. Правенци - Читалище
       
20.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 20.10.2015г.

19.10.2015

Съобщение

Обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 20.10.2015 г. /вторник/ От 14.00 часа–  Пленарна зала община Нови пазар 

19.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 19.10.2015г.

17.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Нови пазар уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – нови пазар е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден. На територията на община Нови пазар  по - голямата част от секциите са разположени на партерните и І-вите етажи на сградите. Има няколко секции на ІІ-ри етаж /но са само по една секция в селата/. Поради тази причина, не може да се обособи секция на І-ви етаж за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания. Но тъй като общинска админисрация е задължена да осигури на избирателите с физическо увреждане на опорно - двигателния апарат или с увреждане на зрението да упражнят конституционното си право на 25.10.2015 г. са предприети следните мерки, а именно:

 1. Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване в деня на Изборите, след подаване на заявка на телефон 0537/95166 в периода след 20.10.2015 г. /от 8.00-17.00 часа/;
 2. Кабинките във всички секции на територията на общината ще бъдат съгласно изискванията на Реш. на ЦИК - с размери не по-малко от 210 см на 170 см и вход не по-малък от 90 см, като височината на плота - маса ще бъде не по-висок от 85 см.
 3. предприети са мерки за подсилване на осветлението в изборните кабинки, чрез допълнителни осветителни тела.
 4. Предлагаме секции с номера 302200006, 302200011 да бъдат определени за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателнияу апарат или на зрението - за гр. Нови пазар.
14.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 14.10.2015г.

13.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 13.10.2015г.

12.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ДО ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК - Нови пазар до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК - Нови пазар, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

09.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Общинска избирателна комисия - Нови пазар уведомява, че на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирателите/гласоподавателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес:

- Приложение № 12-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове;

- Приложение № 18-НР от книжата за националния референдум.

Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 10 октомври 2015 г. изтича и срокът, в който гласоподавателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на националния референдум. Заявлението – Приложение № 19-НР от книжата за референдума, се подава до общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в списъка за гласуване на референдума.

09.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:45 часа на 09.10.2015г.

07.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 07.10.2015г.

06.10.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 06.10.2015г.

02.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 02.10.2015г.

01.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 01.10.2015г.

01.10.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Нови пазар,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.  

ОИК - Нови пазар, уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25 октомври 2015 година, че в Решение №2113-МИ/11.09.2015 година на ЦИК са разписани условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Застъпници се регистрират в Общинската избирателна комисия, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат Приложение№1. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заместващи застъпници се регистрират чрез предложение по образец Приложение№69-МИ от изборните книжа, представени и на технически носител в електронен вид съгласно Приложение№ 2

 

 

 

29.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

 Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:15 часа на 29.09.2015г.

 

28.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

График на дежурства на членове от

ОИК НОВИ ПАЗАР

 от 28.09.2015 до 02.10.2015г.

 

СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ

 

 

 

ОИК НОВИ ПАЗАР

 

0886 00 84 04

0886 00 85 08

Дежурни членове

Дата

Телефони

Теодора Михайлова Савова - Член

Данаил Христов Димитров  - Член

 

28.09.2015г

0886 00 84 04

 

0886 00 85 08

Розалия Вичева Иванова - Член

Диана Колева Терзийска - Член

 

29.09.2015г

0886 00 84 04

0886 00 85 08

Севджан Тефик Алиева - Секретар

Анна Георгиева Тодорова - Член

 

30.09.2015г

0886 00 84 04

0886 00 85 08

Десислава Красимирова Илчева – Член

Инна Минкова Стоянова-Зам.Председател

 

01.10.2015г

0886 00 84 04

0886 00 85 08

Галина Антонова Георгиева - Член

Анита Пламенова  Антонова - Член

 

02.10.2015г

0886 00 84 04

0886 00 85 08

Виолета Илиева Янева - Председател

03.10.2015г

0887 47 00 40

 

28.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:15 часа на 28.09.2015г.

24.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

 

Община Нови пазар

Българска Социалистическа Партия

 

Ивайло Петров Николов

№43/18.09.2015г

8

2.

Община Нови пазар

 

ПП ГЕРБ

Ивайло Стоянов Камаджиев

№ 51/18.09.2015г

9

3.

Община Нови пазар

 

НОВА АЛТЕРНАТИВА

 

Ивелин  Василев Павлов

№ 64/18.09.2015г

1

4.

Община Нови пазар

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

Ангел Петров Ангелов

№ 67/20.09.2015г

6

5.

Община Нови пазар

КОАЛИЦИЯ ”ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР”

 

1.ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД – НДСВ

2. КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

3. ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

4. ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

6. ПП АБВ

7. КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ

Николай Ангелов Николов

№ 71/21.09.2015г

2

6.

Община Нови пазар

Партия  „АТАКА”

Иван Йосифов Стоянов

№ 88/21.09.2015г

3

7.

Община Нови пазар

ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

 

Айсел Исмаил Руфад 

 

№ 91/22.09.2015г

4

24.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

 

 

Наименование

 

 

 

№ в бюлетината

Ред на представяне в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ

НОВА АЛТЕРНАТИВА

1

5

КОАЛИЦИЯ ”ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР”

 

2

9

Партия  „АТАКА”

3

10

ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

4

3

Инициативен комитет за независим кандидат с.Зайчино ореше  в подкрепа на Борислав Ангелов Атанасов

5

7

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

6

1

Инициативен комитет за независим кандидат с.Преселка в подкрепа на Маринчо Христов Христов

7

2

Българска Социалистическа Партия

8

6

ПП ГЕРБ

9

8

Инициативен комитет за независим кандидат с.Памукчии в подкрепа на Юдеим Мехмед Ферад

 

10

4

22.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:15 часа на 22.09.2015г.

22.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Провеждане на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. да се извърши в зала 310, на Община Нови пазар, ул.Васил Левски 3 ет.3  на дата 23.09.2015г. от 14:00 часа.

21.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:15 часа на 21.09.2015г.

19.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:15 часа на 19.09.2015г.

18.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:00 часа на 18.09.2015г.

16.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

ОИК- Нови пазар, указва на представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа на хартиен носител и в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

https://cik.is-bg.net/upload/11945/tablica_za_lista.xlsx

https://cik.is-bg.net/upload/11949/Prilojenie_N_58_-_Predl._partia_kandidati-chl_414_al_1_3_.docx

https://cik.is-bg.net/upload/11952/Prilojenie_N_62_-_Zayalv_saglasie_ot_kand_chl_414_al_1_t_4_7_.docx

https://cik.is-bg.net/upload/11953/Prilojenie_N_63-Deklaracia_kandidat_chl._414_al._1_t._5_2_.docx

https://cik.is-bg.net/upload/11954/Prilojenie_N_64-Deklaracia_kandidat_BG_chl._414_al._1_t._4_7_.docx

16.09.2015

Съобщение ОИК - Нови пазар

Приемането на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове започва от 9,00 ч. на 15 септември (вторник) 2015 г.

Документите ще се приемат в сградата на Община Нови пазар, ул. „Васил Левски" № 3, ет. 3, зала 310, всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е 18,00 ч. на 22 септември (вторник) 2015 г.

Кандидатските листи се регистрират от ОИК след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.,попълват се отделни предложения за всеки вид избор). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа,попълва се отделно заявление за всеки избор);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

Регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети предоставят и списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXCEL формат съдържащ следните колони:

 • номер по ред;
 • ЕГН;
 • собствено име;
 • бащино име;
 • фамилно име;
 • наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
 • общината, където е заявен за регистрация кандидата;
 • населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

Заедно с документите за регистрация на кандидатските листи, ОИК ще изисква и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия ще извършва служебна проверка при приемане на документите, след което ще връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната листа.

 

15.09.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:15 часа на 15.09.2015г.

15.09.2015

Съобщение ОИК - Нови пазар

ОИК - Нови пазар обявява, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в срок до 22.09.2015 г. - 17.00 часа.

14.09.2015

Съобщение от ОИК - Нови пазар

Следващото заседание на ОИК - Нови пазар е насрочено за 14.09.2015г. от 18:00 часа.

14.09.2015

Съобщение от ОИК - Нови пазар

Указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети желаещи да се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайният срок за подаване на документи изтича на днес - 14 септември 2015г. 18:00 часа.

13.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 13:15 часа на 13.09.2015г.

12.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

Следващо Заседание на ОИК гр.Нови пазар е насрочено на 12.09.2015 год. от 16,00 часа.

09.09.2015

Съобщение от ОИК гр. Нови пазар

 Следващо заседание на ОИК  гр. Нови пазар е насрочено за 17:15 часа  на 09.09.2015г.

08.09.2015

Заседание на ОИК гр. Нови пазар

Следващо заседание на ОИК гр. Нови пазар е насрочено за 17:15 часа на 08.09.2015г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 204 / 03.09.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на БСП

 • № 203 / 03.08.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Сечище.

 • № 202 / 06.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради лични причини и обявяване за избран на следващия в листата на „ДПС”

всички решения